Multinasjonale selskaper

I likhet med andre multinasjonale selskaper trenger du en voksende og lønnsom salgsutvikling, stadig mer effektiv drift, god risikostyring og oversikt over utestående fordringer på global basis. Euler Hermes World Agency er din partner som kan støtte din forretningsstrategi, hvor du enn driver forretninger.

​​
 • Dine behov
 • Vår verdimålsetting
 • World Agency: et dedikert team

HVORDAN støtter EULER HERMES WORLD AGENcY dIN FORRETNINGSSTRATEGI?

 
 • Du driver handel verden over og trenger en global løsning.

 • Du trenger støtte på lokalt nivå, men ønsker stordriftsfordeler og harmonisering for å fremme dine planer. 

 • Som i ethvert multinasjonalt selskap, er risikostyringsstrategien i ditt selskap kompleks.

 • Dine prinsipper for eierstyring og selskapsledelse krever bestemte rapporteringsrutiner.

 • Du trenger et skreddersydd program

 • Din næring er svært konkurranseutsatt på globalt plan

 • Du trenger vid rekkevidde og stor kapasitet.
   
 

Hvordan kAN EULER HERMES møte dine behov?

 • I Euler Hermes har vi kunnskap og spesialister som kan støtte din strategi.
   
   
 • Vi kan bidra til lønnsom og bærekraftig vekst, med særlig vekt på vekststrategier og markeder.

 • Vi kan legge til rette for styring av dine aktiviteter ved hjelp av pålitelig og konsolidert styringsinformasjon, og støtte dine prinsipper for eierstyring og selskapsledelse med våre ledende rapporteringsverktøy.

 • Vi kan optimalisere tilgangen til kapital under fondsbaserte finansieringsavtaler, spesielt for utenlandske fordringer. Euler Hermes har beste karakter i bransjen når det gjelder finansiell stabilitet.

 • Vi ønsker å takle våre felles utfordringer med dialog, og opprette et langsiktig samarbeid for styring av din kredittrisiko.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
​Et sterkt partnerskap for vurdering og dekning av kjøpers risiko som gir merverdi for begge parter. Tilgang til et nettverk av strategiske risk underwriters i landene du opererer i.

En skreddersydd løsning:

 • Møter dine globale og lokale behov, for eksempel sentralisert styring og lokal ledelse.
    
   
 • Overholder dine kredittstyringsrutiner.
    
   
 • Ensartede avtalevilkår på tvers av alle land.
   
 • Omfatter dedikert, konsolidert risikostyringsrapportering.

 • Enestående og målbart servicenivå.
   
   
 • Unik og konsekvent beslutningsmyndighet for sensitive beslutninger (du velger "inngangspunkt").
   
   
 • Et dedikert account management-team som leverer tilrettelagte tjenester på driftssiden og har et daglig samarbeid med dine medarbeidere.

 

En verdensomspennende plattform:

 

 • Støtter harmoniserte driftsprosedyrer og leverer konsekvente tjenestenivåer. 
   
   
 • Administrerer dine kreditt-/risikostyringsrutiner og tilhørende rapportering.
   
   
 • Euler Hermes-konsernet og dets forretningsenheter er et Allianz-selskap som er AA-gradert av Standard & Poor’s, og styres etter en global forretningsmodell. 
​​

Hva er Euler hermes World Agency?


 
 
Euler Hermes World Agency er en avdeling innenfor Euler Hermes-konsernet med spesielt ansvar for multinasjonale kunder med årlig omsetning over 500 millioner euro og med virksomhet i to eller flere land.
 
 
 
Våre team er plassert i seks kjerneregioner, noe som sikrer førsteklasses service siden vi opererer i samme lokale kontekst og kultur som dine forretninger.
 
 
 
Euler Hermes World Agency's regionale nettverk er et unikt inngangspunkt for multinasjonale programmer.
 
 
 
 
 

Løsninger for multinasjonale selskaper

 

 

EH World Service Program

 
 
En omfattende og skreddersydd løsning for bedrifter som krever integrert styring av sin lokale kredittrisiko, kombinert med stor grad av beskyttelse mot ubetalte fordringer. 
 
 
 
 

EH World Severity Program

 
 
For multinasjonale selskaper med betydelig lokal ekspertise i kredittrisikostyring, som ser etter segmentert beskyttelse mot volatilitet og betydelige (katastrofale) tap. 
 
 
 
 

EH World Risk Sharing Program

 

For multinasjonale selskaper som vil dele risiko med en solid, profesjonell samarbeidspartner, enten direkte eller gjennom et egenforsikringsselskap. 
 
 
 
 

EH World Working Capital Program

 

For multinasjonale selskaper som vil øke lokale kontantstrømmer ved å selge sine fordringer til finansielle samarbeidspartnere (banker, faktureringsselskaper) eller investorer.
 
 
 
 

EH World Transactional Cover

 
 
For multinasjonale selskaper og finansinstitusjoner som krever uoppsigelige risikostyringsløsninger for politisk og kommersiell risiko, som kan dekke handelstransaksjoner på mellomlang sikt, opptil syv år.
 
 
 
 

EH World Financing Program

 
 
World-programmet er spesielt utformet for factoring-selskaper som har behov for støtte fra markedslederen innen risikostyring og en gruppe med AA-kredittvurdering for å beskytte sine finansielle eiendeler.