Hvordan fungerer inkasso?

 

 

Vår hovedmålsetning er å oppnå full utbetaling så raskt som mulig uten å skade ditt kundeforhold. Vår inkassometode er utprøvd over mange år med innkreving av gjeld fra bedrifter av alle typer og størrelser verden over.

 
Når vi mottar dine instrukser, vil all informasjon bli lagt inn i vår omfattende database, og du vil bli tildelt en dedikert inkassator. Han eller hun vil holde deg løpende orientert om status på inkassoprosessen.

Inkassatorens første oppgave er å ringe debitoren og sende et brev med krav om omgående betaling av hele gjelden  

 
Vi vil gjøre vårt ytterste for å kreve inn all utestående gjeld uten å ta rettslige skritt, men hvis vi ikke lykkes kan det bli nødvendig å gå til søksmål. Vi vil bare anbefale dette hvis vi tror det er en god løsning i ditt tilfelle, og hvis du er enig. Hvis det blir nødvendig å gå rettens vei, kan vi tilby konkurransedyktige honorarer for juridisk representasjon, fra forhåndsgjennomgang til håndheving.