Få bedre kontroll på dårlige betalere

 

 

Det er et beklagelig faktum at for sen innbetaling er en del av det å drive en virksomhet, og er ofte årsaken til likviditetsproblemer. Fakturaadministrasjon tar opp mye av virksomhetens verdifulle tid og kan påvirke virksomhetens marginer negativt.

Forebyggende tiltak og oppfølgning av sene betalinger reduserer risikoen for tap og hjelper din virksomhet å drive mer effektivt. Det finnes mange forskjellige rutiner og interne kontrolltiltak som kan hjelpe din virksomhet å redusere risiko for tap, samt å følge opp sene betalere.

Se opp for økonomiske faresignaler 

Tegn på likviditetsproblemer kan oppdages tidlig, og her er noen tegn å se etter:
 
  • Økning av antall henvendelser vedrørende dokumentasjon (kopi av ordre, faktura og fraktbrev) 
  • Plutselig økning eller reduksjon i antall nye ordre
  • Økning av reklamasjoner 
  • Høy omsetning av personell 
  • Forandret atferd hos virksomhetens kontaktpersoner 
  • Forsinket betaling eller betalingene stopper  
  • E-poster blir ikke lengre besvart  
  • Kontaktpersonen hos kunden er ikke lengre tilgjengelige ved telefonhenvendelser

Husk at det kan gjøre en stor forskjell dersom din virksomhet raskt følger opp kunder som viser en eller flere av disse tegn. 
  
 
​​