10 steg for å forebygge og følge opp sene betalere

 

 

En virksomhet med god risikostyring har alltid en god kredittpolicy. Følgende tiltak kan gjennomføres i din virksomhet for å forebygge og følge opp sene betalere:

 1. Kjennskap til kunden
  Forsikre deg om at du handler med riktig selskap. Dette kan kontrolleres gjennom offentlige registre, ordre, kredittkontroll, fakturaer og all annen form for dokumentasjon som bør være utstedt fra riktig selskap.

 2. Finansiell informasjon
  I tillegg til å gjennomføre kredittsjekk på virksomheten, be gjerne nye kunder om grunnleggende finansiell informasjon. Dette kommer til å hjelpe din virksomhet å vurdere om risikoen ved å tilby kreditt er kommersielt levedyktig.

 3. Avtaleinngåelse
  Sørg for at nye kunder signerer og forstår avtalevilkår i forkant av levering av varer eller tjenester.

 4. Kredittid og kredittramme
  Kjennskap til kundens virksomhet og finansielle historikk kan hjelpe din virksomhet å innvilge riktig kredittid og kredittramme på kunden. Dette kan gjøres gjennom en Kundekredittforsikringsavtale eller gjennom en kredittsjekk av nye kunder. Sørg for å avtale klare betalingsbetingelser og sikre at disse er skriftlig kommunisert til kunden.
   
 5. Ha en god rutine for kredittsjekk
  Sørg for at din virksomhet har skriftlige kredittrutiner og at dere daglig overvåker virksomhetens tilgodehavende. Rutinen bør inneholde en detaljert fremgangsmåte som sørger for at din virksomhet har kontroll over utestående kundefordringer.

 6. Kommuniser regelmessig
  Vær høflig, profesjonell og iherdig. Hold kontakten med dine kunder og hold tidsfrister.

 7. Vær proaktiv
  Ikke vent på at en kunde ikke betaler, ta kontakt med kunden innen forfallsdato for å sikre at det ikke er noen betalingsproblemer.
   
 8. Følg opp sen betaling
  Om kunden ikke betaler i tid, følg opp kunden og sørg for at eventuelle betalingsavtaler overholdes.
   
 9. Unngå sjekk
  Sørg for at kunden betaler på andre måter enn med sjekk.
   
 10. Inngå avtale med et inkassoselskap
  Sørg for at det finnes muligheter for å sende kundefordringer til inkasso.