Kunder og partnere

 

 

Våre kunder finnes i mange ulike bransjer. Uavhengig av hvor stort ditt selskap er og om du kun selger til norske eller også til utenlandske kjøpere, finnes det en løsning for dine behov innen kredittforsikring, garanti eller inkasso. Vi tilbyr både standardløsninger og skreddersøm.
 
Banker og finansinstitusjoner har klare fordeler av at deres kunder tegner kundekredittforsikring. Verdien på de pantsatte kundefordringene øker og regress-risikoen reduseres.
 
Vi har samarbeid med flere factoringselskaper som ser på kundekredittforsikring som et komplementerende produkt til sine egne produkter og som bidrar til til å reduserer deres kunderisiko.
 
Øvrige partnere og rådgivere finnes innen flere nærliggende virksomhetsområder og bransjer. Vi er alltid interessert i å få kontakt med og utvikle nye samarbeidformer med selskaper som ønsker å gi sine kunder hjelp til en sikker og lønnsom utvikling. 
 
Vi er naturligvis interesserte i å inngå nye samarbeid innen kredittforsikring og garantier. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.