Economic Outlook

 

 

Euler Hermes’ Economic Outlook gir deg en oversikt over de siste makroøkonomiske tendenser og konkursutvikling.

Publikasjonene utarbeides av spesialister og økonomer fra Euler Hermes over hele verden. De behandler tidsaktuelle temaer innen forskjellige land, sektorer og bransjer og hjelper deg til å vurdere global risiko og nye muligheter i markedet.