Landrapporter

 

 

country-reports-welcome-page
 

Euler Hermes Landrapporter er en dyptgående økonomisk rapport som gir et innblikk i individuelle lands økonomiske profiler.

 

​Denne analysen omfatter økonomiske styrker og svakheter, landrating basert på landegrade og landets risikoprofil, hoved sektorer, handelspartnere, økonomiske prognoser og mer. 
 
Generell informasjon, som for eksempel BNP, befolkning og styreform er også inkludert for å gi en bredere forståelse av hvert enkelt land for å støtte bedrifter i å identifisere handelsmuligheter og tilhørende risiko. 
 
Euler Hermes kommer med nye rapporter hvert kvartal.

Klikk på bildet for å komme videre til de mange landrapporter