Hvordan kan Euler Hermes’ løsninger hjelpe mellomstore og store bedrifter med å lykkes?

 

 

Kredittforsikring hjelper din bedrift med å vokse trygt og lønnsomt, fordi den reduserer risikoen og den potensielle skaden som kan oppstå ved uventet insolvens hos dine kunder.

Ved å styre din kredittforsikringsavtale effektivt kan din bedrift oppnå en rekke fordeler:
 • Opprettholde lønnsomheten
 • Kontrollere utestående utgifter
 • Redusere administrative kostnader
 • Forbedre nøyaktigheten av prognoser
 • Oppnå et klarere risikobilde av eksisterende og potensielle kunder
 • Sikre bedre kortsiktige finansieringsvilkår fra bankene.
Dine salgsteam kan også dra nytte av kredittforsikringen:
 • Økt fokus på kunder som representerer bedre og tryggere forretningsmuligheter
 • Langsiktige kundeforhold kan skapes og pleies
 • Bedre tilgang til oppdatert informasjon om eksisterende kunders kredittverdighet når nye ordre skal aksepteres

Hvordan virker Euler Hermes’ kredittforsikringsløsninger?

Euler Hermes kredittforsikringsløsninger inkluderer:
 • Handelskreditt – Fleksible, internasjonale kredittforsikringsløsninger som beskytter deg mot risiko knyttet til ubetalte fordringer
 • Global risikoovervåkning – Vår unike og eksklusive risikodatabase leverer informasjon som gir deg det beste beslutningsgrunnlaget i møte med nye og eksisterende kunder og markeder
 • Erfarne risikoeksperter – Vårt nettverk av risikoeksperter, lokaliserte i over 98 risikokontorer betyr at vi alltid er i nærheten av dine forretninger og gir oss en dypere forståelse av din virksomhet
 • Global inkasso – Våre inkassoeksperter hjelper deg med å inndrive utestående gjeld
 • Økonomisk analyse – Økonomene i vår interne analyseavdeling overvåker konstant økonomiske trender for å gi deg den innsikten som er relevant for dine forretninger
 • Online-løsninger – Du sparer tid og forbedrer effektiviteten i din risikohåndtering ved å bruke online-løsninger som kundetjenesten EOLIS.
I tillegg til EOLIS tilbyr vi også følgende online-løsninger:
 • EH SmartLink forenkler og autmatiserer din kredittstyringsprosess ved at standard forespørsler og kontakt med Euler Hermes integreres i din bedrifts øvrige IT-system.
 
 

BESTILL TILBUD PÅ KREDITTFORSIKRING
 

Hvis din bedrift ønsker et tilbud på kredittforsikring fra Euler Hermes, kan du fylle ut nedenstående formular og sende det til oss på contact.no@eulerhermes.no.
 
Bestill tilbud på kredittforsikring

 
Credit insurance request form
​​
​​​​