Hva er kredittforsikring?

 

 

Kredittforsikring beskytter din virksomhet mot både kommersiell og politisk risiko utenfor din kontroll. Den forbedrer kvaliteten på din bunnlinje, og ved å redusere risikoen for uventet insolvens hos dine kunder hjelper den deg med å vokse på en lønnsom måte.

Hvordan virker kredittforsikring? 

 


Kredittforsikring beskytter din bedrift hvis en kunde ikke er i stand til å betale sin kredittgjeld hos deg. Gjelden kan være et resultat av kundens insolvens eller at de avtalte vilkår og betingelser ikke har blitt opprettholdt (f.eks. ved langvarig mislighold).
 
Det virker på en enkel måte: Euler Hermes’ nettverk av risikospesialister overvåker dine kunders finansielle resultater og soliditet. Vi gir hver av kundene en «karakter» som reflekterer deres virksomhets tilstand og måten de gjør forretninger. 
 
Basert på denne risikovurderingen får hver av dine kjøpere tildelt en spesifikk kredittgrense. Du som forsikringstaker kan gjøre krav på et beløp tilsvarende denne grensen hvis noe skulle gå galt. Grensen blir justert opp og ned etter som ny informasjon blir tilgjengelig.  
 
Hvordan virker kredittforsikring?
  
Vi informerer deg regelmessig og gjennom hele din avtaleperiode om forandringer som kan påvirke dine kjøperes finansielle stabilitet og deres evne til å betale for varene eller tjenestene du har solgt dem. Hvis en kjøper ikke har mulighet eller nekter å betale deg, er du forsikret og dekket opp til avtalens kredittgrense.  Vi kan også styre en eventuell inkasso hvis det skulle bli ønskelig/nødvendig.
 

Hvorfør bør du vurdere business-to-business kredittforsikring?

 
 
Fordringer er et av hovedelementene i en bedrifts balanse. Med kredittforsikring kan du beskytte både din nåværende og framtidige kontantstrøm og fortjeneste samt konsentrere dine ressurser rundt verdiskapende aktiviteter, som for eksempel utvidelse av virksomheten.
 
Helt grunnleggende bidrar kredittforsikring til å forbedre kvaliteten på en bedrifts bunnlinje, gjennom: 
  • Omfattende beskyttelse mot risiko knyttet til insolvens
  • Forbedrede kundeforhold
  • Bedre bankrelasjoner og økt tilgang til finansiering
  • Større trygghet til å utforske forretningsmuligheter
Kredittforsikring fra Euler Hermes gir også et godt innblikk i kundens virksomhet gjennom omfattende kredittinformasjon.
 
 

Eksempel på kredittforsikring

 
 
Hvis en bedrift opererer med en fortjenestemargin på fem prosent og en av kundene misligholder gjeld på 100 000 kr., må bedriften ha mersalg på 2 000 000 kr. for å gjøre opp for tapt fortjeneste.
 
Ubetalte fordringer kan hemme din bedrift og redusere din investeringskapasitet. En kredittforsikringsavtale vil hjelpe deg med å styre dine fordringer og dekke tap hvis en fordring forblir ubetalt.
 
Vi skreddersyr løsninger innen kredittforsikring til din virksomhets størrelse, sektor og behov. Finn ut mer om kredittforsikring til mindre og mellomstore bedrifter, større bedrifter og multinasjonale selskaper.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

     

 

     

 

     

    Kontakt oss for å lære mer om kredittforsikring

    Ved å huke av her, godkjenner jeg at Euler Hermes kan kontakte meg vedrørende sine produkter og tjenester i henhold til selskapets retningslinjer for personvern.