Fire grunner til at kredittforsikring bidrar til økt lønnsomhet for din virksomhet

 

 

Fordringer kan utgjøre opptil en tredjedel av de totale aktiva i en bedrifts balanse. Effektiv styring av dine kundefordringer er derfor viktig for å:
 
1. Oppnå omfattende beskyttelse mot risiko for insolvens
2. Forbedre dine kunderelasjoner  
3. Forbedre bankrelasjoner og tilgangen til finansiering
4. Støtte salgsøkning
 

1. Kredittforsikring gir omfattende beskyttelse mot risiko for insolvens blant dine kunder

 
Den positive finansielle virkningen av kredittforsikring er generert gjennom:
  • Forbedret styring av fordringer og raskere innbetalingstid (forbedret Days Sales Outstanding/DSO)
  • Forbedret forretningsplanlegging gjennom reduksjon av ukjent risiko
  • Reduserte nivåer av dårlig gjeld og tilfeller av svindel
  • Mer gjentatt handel
  • Færre kundeklager og konflikter 
  • Mer lønnsomt salg
  • Lavere totale gjennomsnittlige kostnader for kredittstyring.
Kostnadene for kredittstyring blir lavere fordi kredittforsikrede bedrifter har tilgang til bedre informasjon om kreditt og markeder. Dette kan føre til et forbedret beslutningsgrunnlag som reduserer risiko.
 
Hvordan fungerer det?

Kredittforsikrede bedrifters (også kalt avtaleholderes) risiko er forsikret gjennom en kredittgrense tiltelt hver av deres kunder eller "kjøpere". Euler Hermes stiller kredittgrensen objektivt basert på kjøperens økonomiske tilstand. Den er baseres derfor på ekspertkunnskap og erfaring kombinert med avanserte underwriting systemer som gjør det mulig for Euler Hermes å stille tusenvis av kredittgrenser hver dag. Hver kredittgrense er overvåket og justeres ved behov (f.eks. ved økt handel eller hvis kjøpers økonomiske tilstand endres).

 

2. Kredittforsikring forbedrer dine kunderelasjoner

Kredittforsikrede bedrifter drar nytte av Euler Hermes’ kontinuerlige overvåking av deres eksisterende og potensielle kunder. Avtaleholdere kan derfor bruke denne kunnskapen til å øke kredittnivået – og derfor handelen – med noen kunder, og dermed styrke kunderelasjonene med disse.
 

3. Kredittforsikring forbedrer bankrelasjoner og tilgang til finansiering

 
Kredittforsikring hjelper bedrifter med å få tilgang til bankfinansiering og med å oppnå bedre vilkår. Dette er fordi deres fordringer er forsikret, noe som har en positiv innvirkning på bedriftens kontantstrøm.
 
Kredittforsikring er rimeligere og enklere å administrere enn remburs, og gir bedrifter en større mulighet til å fritt handle med kreditt i hele verden.
 
Avtaleholder kan få tilgang til større kredittlinjer med bedre vilkår takket være kredittforsikringen.
 

4. Kredittforsikring hjelper en salgsøkning

 
 
Kredittforsikring bidrar til å støtte en mer effektiv kredittstyringsprosess, fordi den reduserer administrasjonskostnader og maksimerer inndrivelsen av ubetalt gjeld. Dette gjør at kredittsjefer kan fokusere på "verdiskapende aktiviteter", som å støtte deres salgsteam i utviklingen av nye kommersielle muligheter.
 
Se våre økonomiske analyser for å finne ut hvordan vår innsikt kan hjelpe deg med å ta de riktige beslutningene hvis du tenker på ekspansjon til nye markeder.