Etikk

 

 

Integritet er en sentral del av livet hos Euler Hermes. Vi bestreber oss etter ansvarsfull opptreden i alle områder av vår virksomhet, og har innført etiske retningslinjer for å sørge for at alle våre medarbeidere handler etter de samme høye standarder for oppførsel.


minstestandard for Anti-diskriminering

Euler Hermes gir alle ansatte like muligheter. Euler Hermes tolererer ikke diskriminering på arbeidsplassen basert på rase, religion, farge, alder, kjønn, nasjonalitet, herkomst, seksuell orientering, familieforhold, uførhet, graviditet, politisk tilhørighet eller fagforeningsaktiviteter.

minstestandard for anti-trakassering

Euler Hermes har forpliktet seg til å støtte alle menneskers rett til å bli behandlet med verdighet og respekt på jobb. Vi har utviklet globale retningslinjer for hele Euler Hermes-gruppen for å gi råd og veiledning til alle medarbeidere hvis de føler seg trakassert.

 
​​