Mangfold

 

 

Vi trenger en variert gruppe mennesker rundt oss for å utfordre oss, oppmuntre oss, motivere oss og mest av alt hjelpe oss å utvide våre horisonter og tjene våre ulike kunder.

Hos Euler Hermes omfavner og verdsetter vi våre medarbeidere og kunders ulike kulturer og perspektiver. Ved å aktivt fostre mangfold, forbedrer vi innovasjon og problemløsning slik at vi kan bedre tjene våre kunder.
 
Vi har forpliktet oss til å pleie mangfoldet i selskapet, og har utformet interne retningslinjer for anti-diskriminering (kjønn, alder, etnisk tilhørighet …). Vi garanterer at vår rekruttering er basert på kunnskap og meritokrati, og vi teller over 60 nasjonaliteter i selskapet.
 
Vi drar nytte av mangfold gjennom prosjekter som mentorprogrammer med ledere, spesialiserte kurs, kvinnenettverket «Women's Network» og ved å dele beste praksis på tvers av organisasjoner. Vi oppmuntrer våre medarbeidere til å bygge globale nettverk med sine kolleger.
 
Vi legger spesielt vekt på likestilling for kvinner, og vil gjerne ha flere kvinner i lederstillinger basert på ferdigheter og erfaring. Vi følger opp proaktivt gjennom Euler Hermes Academy, mentorgrupper, intern mobilitet, talentstyring og mange andre programmer.