Læring og utvikling

​Personlige læreplaner og utviklingsprogrammer spiller en stor rolle i realiseringen av våre medarbeideres fulle potensial.

Personlig gjennomgang og vurdering 


 
Hvert år utfører HR-direktørene og ledelsen i hver Euler Hermes-avdeling en dyptgående talentgjennomgang. Denne gjennomgangen har som mål å:  
 • Finne og utvikle etterfølgere for en rekke stillinger i organisasjonen
   
 • Finne og vurdere medarbeidere med særlig potensial
   
 • Formulere individuelle utviklingsplaner
    
Hver medarbeider er ansvarlig for sin egen utviklingsplan. Denne skal ta medarbeiderens interesser, sterke punkter og områder for forbedring i betraktning, innenfor rammen av virksomhetens behov.  Hver medarbeider får også støtte fra sin sjef og HR-partner.

Utviklingsplaner kan iverksettes på følgende måter: 
 • "On-the-job" aktiviteter: særskilte prosjekter, internasjonale utplasseringer, intern jobbutveksling …
   
 • Medarbeideraktiviteter: 360-graders evaluering, coaching, mentorprogram, kontakt med regionale og globale ledere, rollemodeller, brukerlæring …

 • Teknisk trening: risiko-underwriting, markedsføring, salg, finans, IT …

 • Opplæring i myke ferdigheter: kommunikasjon, ledelse, endringsledelse, mangfold …

intern jobbutveksling


Vi organiserer intern jobbutveksling innen Euler Hermes og også med andre deler av Allianz-konsernet. Interne jobbutvekslinger kan være mellom beslektede funksjoner (f.eks. distribusjon i forskjellige organisasjoner innen Allianz-konsernet) eller mellom de samme funksjonene i forskjellige land. Dette betyr at to ansatte bytter jobb i 1-2 uker, og gjør hverandres jobber. 
 
 
De deltar på møter og følger timeplanen til personen de har byttet med så mye som mulig. Vi har gode erfaringer fra dette opplegget, våre medarbeidere ser det som en personlig berikende utviklingsmulighet, samt en spennende måte å utforske nye muligheter på. Vi lærer fra hverandre på konkrete og håndgripelige måter med praktiske resultater. Selv vår administrerende direktør byttet jobb i en uke med en administrerende direktør fra et annet selskap i Allianz-konsernet.
 

Mentorprogrammer

 

Vi har opprettet et strukturert, ettåring mentorprogram som fokuserer på et utvalgt emne eller tema hvert år. Mentorene er styremedlemmer, regionale direktører og andre høytstående ledere i virksomheten. Elevene velges på bakgrunn av mentortemaet og deres egne ambisjoner. Tidligere temaer har vært utviklingen av vår «one company» strategi, samt likestilling.

Euler Hermes A​cademy


Euler Hermes Academy tilbyr innovative kurs innenfor mange ulike fagområder i tillegg til kurs i ledelse og kulturendring. Disse kursene er tilgjengelige over hele verden.  
 • Tilpassede kurs innenfor fagområder som risiko-underwriting, krav, salg, kundeservice og avtaleadministrasjon, spesielt beregnet for å heve kompetansen til våre profesjonelle eksperter. 

 • Ledelseskurs som dekker temaer som talent- og prestasjonsstyring, samt konflikthåndtering, motivasjon, teambygging og strategisk tenkning.

 • Kurs i kulturendring som er utformet for å støtte store endringsinitiativer, og for å hjelpe våre medarbeidere til å tilpasse seg raskt til nye omgivelser.    
 
Programmene gjennomføres gjennom ulike kanaler (intern opplæring, e-læring, blandet læring) på ulike steder.

Euler hermes - en del av allianz-fa​milien


En jobb hos Euler Hermes betyr også å være en del av Allianz-konsernet, et av de største finansselskapene i verden med 150.000 ansatte og 75 millioner kunder i 70 land. Våre medarbeidere har mulighet til å utvikle ferdigheter og kompetanse ved å delta i Allianz-programmer for opplæring, utvikling, nettverksbygging, mangfold og mobilitet.
 ​
​​​​​​