Jobbprofiler

 

 

Vi tilbyr en rekke utfordrende jobber. Finn ut mer om hva vi kan tilby og hvordan du kan bygge en interessant og givende karriere hos Euler Hermes.

UNDER​WRITER

Å jobbe som underwriter hos Euler Hermes betyr at du regelmessig tar beslutninger om forespørsler om kredittgrenser. Ved hjelp av en utrolig datarikdom og oppdaterte IT-systemer, samt din egen kunnskap om markedet, vil du vurdere kjøpere, overvåke risiko i din portefølje og møte kunder og meglere med jevne mellomrom.  Du vil ha ansvar for en dedikert kundeportefølje, og yte proaktiv service til dine kunder. Du vil samarbeide med dine kommersielle medarbeidere om styring av kunders skadeprosent og hjelpe med iverksetting av nødvendige tiltak for å sikre eller gjenopprette porteføljens lønnsomhet.
 
 

KREDIttanalytiker

Som kredittanalytiker hos Euler Hermes er du i nær og jevnlig kontakt med våre kunders kunder, bedriftene som kjøper varer eller tjenester fra våre kunder. Dine analyser og vurderinger utvider og oppdaterer Euler Hermes’ enestående database med informasjon om 40 millioner bedrifter. Denne databasen underbygger våre risikobeslutninger og gjør det mulig for oss å ha et system for tidlig varsling i tilfelle virksomheters risiko for manglende betalingsevne øker.
 
Våre kredittanalytikere er svært godt kjent med lokale økonomiske forhold, og er eksperter på sine regioner og næringssektorer. De analytiske ferdighetene som kreves i denne jobben hjelper oss med den stadige utviklingen av vårt unike kunnskapsnettverk.
 
 

kunderådgiver

Som første kontaktpunkt for alle forespørsler, er din rolle å behandle kundeforespørsler på tvers av alle kundesegmenter og distribusjonskanaler. Du er ansvarlig for å møte kundenes spesifikke behov.  Dette kan inkludere: forklaring av beslutninger om kredittgrense, tolkning av rapporter fra kredittanalytikere, informasjon om status for krav eller problemer med kontraktstyring. Din reaksjonsevne, kunnskap og empati vil hele tiden være med på å forbedre vår servicekvalitet.
 

AkTUAR

Våre aktuarer må ha evnen til å analysere og syntetisere kolossale mengder av rådata. De støtter opp om risikovurdering, og utformer modeller som minimerer innvirkningen på vår virksomhet. De har en nøkkelrolle i konsernet siden innsikten de bidrar med er brukt av alle avdelinger. 


​​​​​ledige stillinger
> Finn ut mer​
​​
 
​​​​​Møt våre medarbeidere
> Finn ut mer​
​​
 ​