Hvorfor jobbe hos Euler Hermes?

 

 

​​global markedsleder


Euler Hermes er nå etablert i mer enn 50 land. Vi er et globalt selskap med en sterk lokal tilstedeværelse som kan tilby en verden av muligheter. Å jobbe hos Euler Hermes betyr å være en del av verdens ledende leverandør av kredittforsikringsløsninger for næringslivet, som også tilbyr de beste kunnskaper og tjenester for sikker vekst.

en lærende organisasjon


Euler Hermes tilbyr mange ulike karriereutfordringer, noe som gir våre medarbeidere prestasjonsfølelse og muligheter for kontinuerlig læring. Vi tilbyr også kurs og personlige utviklingsplaner gjennom våre talentstyringsprogrammer, Euler Hermes-akademiet, intern jobbutveksling​ og mentorprogrammer, slik at våre medarbeidere kan nå deres fulle potensiale.

> Finn ut mer om programmene for læring og utviklingStrømlinjeformet lederkultur


Euler Hermes er et sted hvor ting skjer! Hvert styremedlem er ansvarlig for en nøkkelfunksjon, noe som gir oss et besluttsomt styre som er rettet inn mot et felles mål og som har en felles strategi og visjon for selskapet. Våre regionale direktører rapporterer direkte til konsernsjefen. Hva betyr dette for deg?
 
Det betyr for eksempel at hvis du jobber på vårt hovedkontor, vil du straks merke at styret tar raske beslutninger og at beslutningene støttes av regionene og landskontorene når de settes i verk.  Eller hvis du jobber i en region eller på landsnivå, vil du dra nytte av støtte fra sentralt hold (for eksempel globalt talentgrunnlag, EH-akademiet osv.), og du vil ha muligheten til å jobbe med internasjonale prosjekter og dele beste praksis på tvers av gruppen. Vår kultur kjennetegnes ikke av interne stridigheter og ubesluttsomhet.