Importører, transportører og næringsmiddelsektor

 

 

Takket være vår dyptgående erfaring har vi omfattende kjennskap til landbruksmarkedet i EØS og spesielle krav for import og eksport.

Vi tilbyr tollgarantier i favør av tollvesenet som sikkerhet for betaling av tollavgifter, importavgifter og merverdiavgift for:

 • Utsettelse av importavgift

   

 • Utsettelse av forfallsdato for alkoholavgift

   

 • Prosedyrer for tollager

   

 • Innkjøp, forsendelse eller forvaring av merverdiavgiftspliktige varer
    

 • Aktiv behandling av varer ved grenseovergang

   

 • Midlertidig import

   

 • Transitrutiner for EU

   

 • Forskudd på refundering av eksportavgift

​​