Bygg, anlegg og industri

 

 

Bygg-, anlegg- og industrisektoren har alltid hatt behov for garantiprodukter. Vårt utvalg av produkter er like variert som dine behov.

Anbudsgaranti


Særlig aktuelt ved store offentlige anbud, som sikkerhet for at anbudsgiver forplikter seg til å skrive under på endelig avtale.

Forskuddsgaranti


Forskuddsgaranti er en sikkerhet for at mottatt forskudd tilbakebetales..

Leverandør- og tjenestegaranti


Leverandør- og tjenestegarantier er en sikkerhet for dine forpliktelser som leverandør av varer eller tjenester som gjelder til overtakelse er foretatt eller varen er overlevert.

Fullførelsesgaranti


Fullførelsesgaranti er en sikkerhet for fullførelse av prosjektet eller at en vare er levert i henhold til avtale, med eller uten garantiperiode. Slike garantier vil også utløse betaling av tilbakeholdt godtgjørelse, noe som gir leverandøren omgående likviditetsfordeler.
 

Garantier for fellesforetak og konsortier


Store kontrakter i anleggsbransjen blir ofte utført av et konsortium eller fellesforetak. Dette innebærer spesielle risikoer for selskaper som tar del i slike fellesforetak. Euler Hermes har lang erfaring med fellesforetak, og tilbyr spesielle fellesforetaksgarantier for anleggsindustrien som tar hensyn til spesielle behov innenfor denne industrien. 
 
Disse omfatter ordninger for å forsikre de interne fordringene selskapene imellom. Euler Hermes tilbyr et system til meget gunstige priser som gjør at du unngår å betale dobbelt for premie og risikoansvar. ​​