Garantier i utlandet

 

 

Du kan stole på vår lange erfaring innen garantier i utlandet. Med Euler Hermes ved din side har du en garantist med internasjonal erfaring over hele verden.

Utenlandske transaksjoner krever ofte etterspørselsgarantier som skal betales på anmodning, med knapt noen mulighet for å erklære mislighold av den underliggende kontrakten først. Hos Euler Hermes hjelper vi våre kunder med å oppnå bedre betingelser i oppfyllelsen av sine forpliktelser.   ​
 
Hvis du leverer varer eller tjenester til utlandet, kan vi tilby garantier i favør av din utenlandske kunde, som tar hensyn til de ulike forretningsrutinene i hvert land. 
 
Kunder i offentlig sektor utenfor Europa krever ofte lokale garantister. I så fall kan du stole på oss og vårt internasjonale nettverk av partnerselskaper. Dette kan være selskaper tilknyttet Euler Hermes eller Allianz, eller andre lokale forsikringsselskaper og banker som fungerer som frontselskap i det aktuelle landet. Disse selskapene vil stille nødvendige lokale garantier med vår garanti i ryggen.​
 

LANGVARIG PROFESJONELL RÅDGIVNING I STORE INTERNASJONALE PROSJEKTER

 
Samordning av store prosjekter innen infrastruktur som konstruksjon av dammer, tuneller eller broer er en svært kompleks oppgave. Levering av de nødvendige garantiene for store prosjekter må derfor planlegges i god tid og samordnes mellom konstruksjonskonsortier, kunder, garantister og eventuelle banker som er involvert.
 
Jo tidligere du involverer Euler Hermes i prosjektet, jo mer effektivt kan vårt garantikonsept styrke din forhandlingsposisjon. Selv om de nødvendige garantiene ofte bare kan utstedes av et internasjonalt konsortium av garantister, kan vi gi deg den støtten du trenger for å arrangere internasjonale garantier på bakgrunn av vår kompetanse og våre internasjonale kontakter.​