EHgo - ditt online overblikk

EHgo er vår onlineløsning hvor du raskt og enkelt kan administrere dine garantier hos Euler Hermes. Gjennom EHgo kan du bestille garantier, og systemet gir deg et helhetlig overblikk over engasjementet med Euler Hermes, samt detaljerte opplysninger om hver enkelt garanti.

Utnytt mulighetene

 
Med EHgo har du blant annet mulighet for å:
  • Bestille garantier under den til enhver tid gjeldende kontrakten
  • Se de delene av bedriftens samlede engasjement som brukeren er autorisert til
  • Se detaljer om hver enkelt garanti som historikk og premieforløp
  • Skrive ut engasjementet og detaljer om hver enkelt garanti
  • Laste ned engasjementet som en CSV-fil til videre bearbeidesle i f.eks. Excel.

Brosjyre om EHgo og brukeravtale

​Hvis du ønsker å lese mere om EHgo og hvordan systemet kan hjelpe din bedrift, kan du laste ned vår brosjyre. 
 
Vennligst aksepter brukeravtalen første gang du logger på EHgo.
 
> Last ned brosjyren > Last ned brukeravtalen  

Brukerfullmakt til EHgo

​Vennligst fyll ut brukerfullmakten for å motta et kundeId og passord.
 
> Last ned brukerfullmakt   > Last ned veiledning