Garantier

 

 

Dine forretningspartnere vil ha garantier og sikkerhet for at du fullfører dine kontraktsmessige forpliktelser. Garantier fra Euler Hermes gir sikkerhet som legger grunnlaget for varige relasjoner bygget på tillit.

​Et garantiforhold kan beskrives som et triangel der vi med vårt gode navn innestår for din plikt som entreprenør. Garanti er også kjent som «sikkerhet». Et prinsipp innenfor garanti er å verne en person som ikke har et gjensidig forhold til forsikringsselskapet (ekstern part).

Garantien eller obligasjonen sikrer at entreprenøren (din bedrift) oppfyller sine forpliktelser (overholder "defects liability") under kontrakten. 
 
Garanti

 
HVORDAN VIRKER GARANTI?

Euler Hermes utstedt med underwriting-vilkår vil du være i stand til å gi tilbud på en kontrakt og vite at dine kredittlinjer hos banken ikke blir berørt. Dette betyr at lånefasiliteter og arbeidskapital er ivaretatt samtidig som du kan planlegge framtiden i trygg visshet om at du har evnen til å gjennomføre kontrakten og gi garantien – en klar fordel over en konkurrent som ikke har valgt denne løsningen.
 
Noen vanlige typer garantier:
  • Tilbudsgaranti: sikrer påliteligheten av et tilbud i en anbudsprosess
  • Avansert betalingsgaranti (6 måneders varighet): sikrer riktig bruk av forskuddsbetaling for en kontraktsmessig forpliktelse
  • Ytelsesgaranti (2 års varighet): sikrer riktig utførelse av en kontraktsmessig forpliktelse
  • Vedlikeholdsgaranti (5 års varighet): sikrer at feil og mangler blir utbedret i en garantiperiode
  • Toll-, skatt- og avgiftsgaranti (12 måneders varighet): sikrer staten mot svikt i en betalingsudyktig skattebetaler
Euler Hermes tilbyr ikke finansielle garantier.
 
 
​​