Din mening

Vi setter våre kunder i sentrum, og derfor er din mening alltid viktig for oss.
Du kan skrive en epost til contact.no@eulerhermes.com
, hvis du vil dele din mening med oss.
 
Klagemuligheter
Dersom du ikke er tilfreds med våre produkter, saksbehandling eller service kan du sende en skriftlig klage til Compliance ansvarlig og Personvernombud Lina Hellenes, som er ansvarlig for klagebehandling.
 
eller
 
Euler Hermes Norge
Postboks 6875, St Olavs plass
0130 Oslo
Att: Lina Hellenes
​​​​​