Hvilken faktor gir du din virksomhet?

Etter sommerferien ser vi hvert år en tendens til et stigende antall inkassosaker. Det er derfor verdt å forsikre seg om at bedriften din har den nødvendige beskyttelsen innen feriesesongen for alvor er i gang.

Dårlige betalere tar ikke sommerferie

Dessverre opplever Euler Hermes at noen debitorer utnytter den lavt bemannede sommerferieperioden til å tilegne seg lengre kredittider enn de eller er berettiget.

Feriesesongen i debitors land kan fravike fra vår feriesesong, og sender man ikke betalingspåminnelser i løpet av ferien, kan man risikere en lang inndrivelsesprosess. Det er viktig å tenke «tid er penger», for sannsynligheten for at du får drevet inn gjelden din faller nemlig med tiden. Forbered deg derfor grundig til sommerferien.

10 råd for håndtering av dårlige betalere
Få 10 gode råd til hvordan du kan forebygge mot dårlige betalere over sommeren, og hvordan du skal agere dersom betalingene ikke blir mottatt innen fristen.


Hold øye med faresignalene
Sommermånedene er det tidspunkt på året hvor vi opplever det høyeste antall overskredne betalingsfrister. Vi hjelper deg med å se faresignalene i tide.


Unngå svindel

Få en rask introduksjon til hvordan du best unngår svindel og en liste over faresignaler som du skal være spesielt oppmerksom på.